U kunt de Voedselbank Montfoort steunen door middel van financiële giften, het ter beschikking stellen van voedsel of door uw inzet als vrijwilliger. Uw financiële giften aan de Voedselbank Montfoort zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting omdat de Stichting is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). U kunt een eenmalige of een periodieke gift overmaken op onze Rabobankrekening NL17 RABO 0334 8473 38 ten name van Stichting Voedselbank Montfoort.

Door financiële steun stelt u ons in staat om het basispakket zoals wij dat ontvangen aan te vullen door extra voedsel te kopen. Verder is er geld nodig voor het betalen van bijkomende kosten zoals vervoer.