Voedselbank Montfoort

Afhaalpunt voedselpakket: Hofstraat 2A te Montfoort

Afhaaltijd voedselpakket: Donderdag van 13:30 uur tot 14.30 uur

Website: www.voedselbankmontfoort.nl

Email: voedselbankmontfoort@gmail.com

Postadres: Stadhouderslaan 125, 3417 TV Montfoort

Telefoon nummer: 06 27 29 30 17

Kvk nr.: 72829354

Rekeningnummer : NL17 RABO 0334 8473 38