Hoe zit de voedselbank in elkaar.

Missie

De missie van de Stichting Voedselbank Montfoort is het gratis verstrekken van verkregen voedsel aan mensen die op of rond het bestaansminimum leven in de gemeente Montfoort.

Doelstelling

Het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld;

Het tegengaan van verspilling van voedsel;

Bestuursstructuur

Voedselbank Montfoort/Linschoten is een onafhankelijke stichting, die uitsluitend werkt met onbetaalde vrijwilligers, ook het bestuur ontvangt geen vergoeding voor het werk dat ze doen. Het bestuur bestaat minimaal uit drie leden, voorzitter, secretaris en penningmeester. Het Bestuur ontwikkelt het beleid, organiseert de vergaderingen en houdt contact met Voedselbanken Nederland.

Het bestuur wordt ondersteund door werkgroepen. De co├Ârdinatoren van de werkgroepen houden contact met de vrijwilligers en sturen hen aan. De eindverantwoordelijkheid van de werkgroepen blijft bij het bestuur.

Door de werkgroepen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

 • Intake- en evaluatiegesprekken met klanten
 • Voedseluitgifte
 • Voedselinzameling
 • Transport

De organisatie van de Voedselbank Montfoort/Linschoten is lid van Voedselbanken Nederland.

   

  Voorzitter

  Leo Hammendorp

  Secretaresse

  Toos de Klaver

  Penningmeester

  Nico Warner

  Screening

  Joop Jansen