Missie

De missie van de Stichting Voedselbank Montfoort is het gratis verstrekken van verkregen voedsel aan de mensen op of rond het bestaansminimum in de gemeente Montfoort.