Missie

De missie van de Stichting Voedselbank Montfoort is het gratis verstrekken van verkregen voedsel, aan de armsten in de gemeente Montfoort en ze doet dat met behulp van vrijwilligers.