Welkom

Van harte welkom op de website van Voedselbank Montfoort!

De Voedselbank Montfoort is actief in het bestrijden van stille armoede. Wij helpen mensen en gezinnen met extra levensmiddelen voor een minimaal levensonderhoud.

Onze doelstelling
Mensen in de Gemeente Montfoort die door verschillende omstandigheden in de problemen zijn gekomen (tijdelijk) ondersteunen met een wekelijks voedselpakket.
Of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket wordt beoordeeld aan de hand van de landelijke toekenninscriteria. Deze toetsing vindt minimaal elke zes maanden plaats.
Wilt u aanmerking komen voor een pakket? Lees bij klant worden wat u hiervoor nodig is.

Wilt u de Voedselbank ondersteunen met producten, acties of een financiële bijdrage neem dan gerust contact met ons op.

Openingstijden voedselbank

Donaties
Voor het brengen van voedsel en overige donaties is de voedselbank elke week open op:
Dinsdagochtend: 10.00 uur tot 11.00 uur
Donderdachtochtend: 9.00 uur tot 11.00 uur

Uitgifte voedselpakketten
De uitgifte van de voedselpakketten vindt plaats op afspraak elke donderdag tussen 13.30 uur en 15.15 uur.

Het bestuur van Stichting Voedselbank Montfoort