Voedselbank Montfoort/Linschoten is een onafhankelijke stichting, die uitsluitend werkt met onbetaalde vrijwilligers, ook het bestuur ontvangt geen vergoeding voor het werk dat ze doen. Het bestuur bestaat minimaal uit drie leden, voorzitter, secretaris en penningmeester. Het Bestuur ontwikkelt het beleid, organiseert de vergaderingen en houdt contact met Voedselbanken Nederland.

Het bestuur wordt ondersteund door werkgroepen. De coördinatoren van de werkgroepen houden contact met de vrijwilligers en sturen hen aan. De eindverantwoordelijkheid van de werkgroepen blijft bij het bestuur.

 Door de werkgroepen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

  • Intake- en evaluatiegesprekken met klanten
  • Voedseluitgifte
  • Voedselinzameling
  • Transport

De organisatie van de Voedselbank Montfoort/Linschoten is lid van Voedselbanken Nederland.