Bestuurssamenstelling

– Voorzitter                 De heer  H. (Henk) Ronner

– Secretaris                 Mevrouw  Bianca Jacobs

– Penningmeester     De heer J.M. (Jan-Maarten) Verbeek

– Coördinator:             Mevrouw M. (Marianne) Verbeek